André Oechslin

aus Trachslau / Schweiz

Palmarés
Hillclimbing Obersaxen:
Jahr Kategorie 1 (Rang / Lastrun / Bestrun) Kategorie 2 (Rang / Lastrun / Bestrun)
 2012  SM: 2 Rang / 213.2 m / 213.2 m  Euro: 4 Rang / 208.5 m / 213.2 m
 2011  SM: 1 Rang / 203.8 m / 212.8 m  Euro: 3 Rang / 214.44 m / 212.8 m
 2010  Open: 3 Rang / 221.3 m / 225.2 m  Cross/Enduro: 15 Rang / 195.1 m / 225.2 m
 2009  Open: 26 Rang / 199.2 m / 200.3 m  Cross/Enduro: 14 Rang / 191.0 m / 200.3 m
 2008  Open: 10 Rang / 128.1 m / 190.1 m  Cross/Enduro: 7 Rang / 149.8 m / 190.1 m
 2007  Open: 17 Rang / 153.6 m / 153.6 m
 2006  Open: 19 Rang / 186.2 m / 189.7 m  Cross/Enduro: 34 Rang / 152.2 m / 189.7 m
 2005  Cross/Enduro: 16 Rang / 131.3 m / 143.1 m
 2004  Open: 13 Rang / 151.2 m / 164.9 m  Cross/Enduro: 35 Rang / 130.9 m / 164.9 m
 
International:
1. Rang Trophe des 4 Massifs 2013
2. Rang Trophe des 4 Massifs 2012
1. Rang Trophe des 4 Massifs 2011
1. Rang Nationenmeisterschaft Obersaxen 2010
3. Rang Nationenmeisterschaft Obersaxen 2009
6. Rang Nationenmeisterschaft Obersaxen 2008

3. Rang UEM Europameisterschaft 2010
1. Rang UEM TEAM Europameister 2009 in Arrette (F)zurück
Over the TopOver the Top