Michael Resch

aus Eppendorf / Deutschland

Palmarés
Hillclimbing Obersaxen:
Jahr Kategorie 1 (Rang / Lastrun / Bestrun) Kategorie 2 (Rang / Lastrun / Bestrun)
 2010  Open: 14 Rang / 209.5 m / 217.6 m  Cross/Enduro: 13 Rang / 198.2 m / 217.6 m
 2009  Open: 2 Rang / 217.9 m / 217.9 m  Cross/Enduro: 13 Rang / 193.3 m / 217.9 m
 2008  Open: 3 Rang / 198.8 m / 203.0 m  Cross/Enduro: 3 Rang / 156 m / 203.0 m
 2007  Open: 5 Rang / 185.1 m / 200.5 m  Cross/Enduro: 12 Rang / 156.1 m / 200.5 m
 2006  Open: 9 Rang / 195.2 m / 198.6 m  Cross/Enduro: 6 Rang / 196.6 m / 198.6 m
 2005  Open: 13 Rang / 155.4 m / 189.3 m  Cross/Enduro: 23 Rang / 126.8 m / 189.3 m
 2004  Cross/Enduro: 1 Rang / 206.2 m / 206.2 m
 
International:
King of Sax Mountain 2004

8. Rang Nationenwertung Obersaxen 2010
1. Rang Nationenwertung Obersaxen 2009
1. Rang Nationenwertung Obersaxen 2008zurück
Over the TopOver the Top